• Гимза е готов за работа разтвор за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия. Разтворът на Гимза е комплекс, състоящ се от метиленов син хлорид, еозин-метиленово синьо и лазур II еозинат, подобрява интензивността на ядреното оцветяване и способността да се показва селективно клетъчно структури.
  За да оцените резултатите винаги помнете два фактора: pH на водата за промиване и буфера за разреждане имат a силно влияние върху крайната цветова диаграма; интензитетът на оцветяването може да варира в зависимост от времето на диференциране.

  Кат.№                Опаковка
  05-12005                     500 мл.
  05-12005/L                      1   л.
  05-12005E                      2,5 л. • Еозин 1% воден р-ор е готов за работа разтвор за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия. Реагент за оцветяване на цитоплазмата. Еозинът е киселинно багрило, което взаимодейства с цитоплазмените протеини, богати на основни аминокиселини, за да образува сложен червено-розов брилянт. Кат.№                    Опаковка
  05-10002                         500 мл.
  05-10002/L                          1    л.
  05-10002E                           2,5 л. • Кит Азан трихром е препоръчителен метод за съединителни тъкани, особено за онагледяване на мускулни влакна, колаген, ретикулум, бъбречна гломерулна строма, еритроцити и ядрения хроматин в хистологичните срези.

  Брой тестове: 100;

  Времетраене на процедурата: 1 час и 40 минути;

  Годност на продукта: 2 години;

  Температура на съхранение :15-25º С • Кит Алциан блу ПАС кит е комбиниран метод за доказване и диференциация на кисели муцини, неутрални муцини и карбохидрати в тъканни срези.

  Брой тестовe: 100;

  Времетраене на процедурата: 1 час и 25 минути;

  Годност на продукта: 1 година;

  Температура на съхранение: 2-8º С • Кит Алциан блу e метод за доказване и диференциация на кисели мукополизахариди в тъканни срези. Алциевите багрила принадлежат към купрофталоцианиновата група; те свързват полианиони на киселинни мукополизахариди чрез физиологични връзки.
  При този метод разтвор на натриев тетраборат трансформира багрилото в син пигмент Monastral, който е неразтворим и следователно може да бъде допълнително манипулиран, без да се разпространява в тъканта (Alcian blue-PAS). Алциан синьо реагира с полианиони, чиито компоненти са серни и карбоксилни радикали (фосфатните радикали на нуклеиновите киселини не реагират). В резултат на това се оцветяват само кисели муцини.

  Брой тестове -100;

  Времетраене на процедурата -50 минути;

  Годност на продукта-2 години;

  Температура на съхранение : 15-25º С • Кит Алциан Йелоу Толуидин Блу е метод за хеликобактер пилори. Комбиниран метод за доказване и диференциация на Хеликобактер пилори и епителни муцини, в гастро -тъканни срези под 5 µм.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 25 минути;

  Годност на продукта-2 години;

  Температура на съхранение :15-25º С • Кит Вайгерд се препоръчва се за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна, както и в съдова патология.

  Брой тестове -100;

  Времетраене на процедурата– 60 минути;

  Годност на продукта-2 години;

  Температура на съхранение : 15-25º С • Кит Вайгерт Вангезон е метод за оцветяване на еластични влакна,съединителна тъкан,колаген и ядра, особено подходящ за съдова патология.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 1 час и 20 минути;

  Годност на продукта-2 години;

  Температура на съхранение : 15-25º С • Кит Ван Гезон се препоръчва за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна.

  Брой тестове: 100;

  Времетраене на процедурата: 35 минути;

  Годност на продукта: 2 години;

  Температура на съхранение : 15-25º С • Kит Ван Гезон Трихром -Препоръчва се за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна.
  Брой тестове-100
  Времетраене на процедурата- 35 минути
  Годност на продукта- 2 години
  Температура на съхранение- 15-25º С • Кит Вон Коса е метод за оцветяване на калциеви йони в хистологични срези.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 1 час и 25 минути;

  Годност на продукта-1 годинa;

  Температура на съхранение : 2-8º С • Кит Гимза за хеликобактер пилори е за визуализиране бактерията на Helicobacter pylori в тъканни срези на стомашната биопсия. Качественият и количествен състав на оцветяващата смес и внимателната диференциация позволяват да се идентифицират бактериите в подредена повърхност.

  Брой тестове –75;

  Времетраене на процедурата- 60 минути;

  Годност на продукта- 2 години;
  Температура на съхранение –15-25º С • Кит Гомори е за визуализиране на еластични влакна, бета клетки на панкреаса, гранули на мастни клетки, муцин, аргентафинови гранули и акрозоми от сперматозоиди.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 1 час и 15 минути;

  Годност на продукта-2 години;

  Температура на съхранение :15-25º С • Кит ГРАМ е метод за разграничаване на Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии в
  хистологични разрези, намазки и тъкани.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 40 минути;

  Годност на продукта-2 година;

  Температура на съхранение :15-25º С; • Кит Гримелиус се препоръчва се за визуализация на невроендокринни гранули в хистологични срези.

  Брой тестове –100;

  Времетраене на процедурата- 3 часа 35 минути;

  Годност на продукта-1 година;

  Температура на съхранение :2-8º С;

  Допълнително оборудване :мерителен цилидър, кювета за оцветяване на препарати от 50мл. , термостат. • Кит Грокот се препоръчва за визуализация на микози в хистологични срези.

  Брой тестове –120;

  Времетраене на процедурата- 1 час и 50 минути;

  Годност на продукта-1 годинa;

  Температура на съхранение : 2-8º С


Navigation

Quickview

Close

Categories