Ди Ем Джи Клиник ЕООД е регистрирана и стартира своята дейност на 03.05.2004 г. Дейността на фирмата е да консултира и презентира съвременни медицински консумативи, продукти, реактиви, китове инструментариум и апаратура.

Най-важният ни приоритет е високото качество на предлаганите продукти. Всички фирми–производители, които ние представяваме на българския пазар, са сертифицирани съгласно Международната Организация по Стандартизация ISO900*/ISO 4600*, и всички продукти имат CE-марка.

Наши главни клиенти са университетски, държавни и частни болници и клиники; медицински, научно-изследователски и частни лаборатории; фирми за клинични проучвания, фармацевтични производители и др.

Ди Ем Джи Клиник ЕООД е българска дистрибуторска фирма, чийто приоритети са:

1) висококачествени продукти;

2) бърза доставка;

3) прецизно сътрудничество.

Представителите, които работят в Ди Ем Джи Клиник ЕООД, предлагат професионално всички продукти, както и консултират своите клиенти.

Ди Ем Джи Клиник ЕООД е сертифицирана под № HU06/2303 от SGS и UKAS съгласно Международната Организация по Стандартизация с ISO 9001:2000 на 29.12.2006 и е пре-сертифицирана под номер BG15/93008 по ISO 9001:2015 r и ИА „БСА“ с рег.№ 2 ОСС.

Ние предлагаме:

  1. Китове, реагенти, консумативи (пластмасови и стъклени), апаратура и оборудване за хистологични, клинични, микробиологични, вирусологични, имунологични, ИХХ, биохимични, контролни и др. лаборатории;
  2. Медицински консумативи и инструментариум за клиники по хирургия, урология, гинекология, гастроентерология, пластична хирургия, дерматология, ортопедия, УНГ, офталмология, рехабилитация, физиотерапия и др. отделения в болниците.

Ди Ем Джи Клиник ЕООД е официален представител и изключитен вносител на следните европейски и световни производители: Bio Optica, Italy; PFM Medical, Germany; Simport, Canada; Biosigma, Italy; FL Medical, Italy; Histo-Line Laboratories, Italy; MicroTec, Germany;  ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS, Germany, Aptaca, Italy и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми клиенти и партньори,

Уважаеми служители на „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД,

 

Ръководството на „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД дава израз в настоящата декларация на убеждението, че при условията на една постоянно увеличаваща се конкуренция на пазара, дълготрайното съществуване на фирмата може да се гарантира само по пътя на осигуряването на високо качество на предоставяните услуги, както и на непрекъснато подобряване на постигнатото с цел все по-високо удовлетворяване изискванията на клиентите.

По тази причина в рамките на нашата търговска дейност с настоящата декларация ние дефинираме нашата политика по отношение на качеството и гарантираме сигурността на нашите клиенти по отношение на техния избор насочен към нашата фирма. Прилагането на Системата по качеството на „Ди Ем Джи Клиник“ гарантира, че организаторските, търговските и техническите дейности, които имат влияние върху качеството на изпълнението се планират, управляват, контролират и че се изпълнят съгласно договорните задължения. Системата изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и приложимите според договорите национални правилници и предписания.

Чрез тази декларация ръководството задължава всички служители, да извършват дейността си в съответствие с изискванията на Системата по качество,  за да се гарантира, че качеството на всички продукти и услуги предоставяни от „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД отговарят на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, както и на други действащи стандарти и правилници.

 

ПОЛИТИКАТА ПО  КАЧЕСТВО НА „Ди Ем Джи Клиник” ЕООД

е  ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите
и непрекъснатото подобряване на Системата за управление на качеството

 

В съответствие с така обявената Политика, целите по качеството на ръководството са:

  • изграждане у клиентите убеждението, че фирмата е способна да предоставя услуги и да доставя продукти, да изпълнява договорените дейности с изискваното качество, както и постоянно да го поддържа;
  • спазването на законите и нормативната уредба на страната;
  • подобряване конкурентноспособността на фирмата;
  • създаване на подходяща работна атмосфера и инвестиране в професионалното израстване на служителите ни.
Navigation

Quickview

Close

Categories