Китове и разтвори


Май Грунвалд е готов за работа разтвор за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия. Разтворът на Май Грунвалд е комплекс, състоящ се от еозин-метиленово синьо, оцветява ядрата в синьо и базофилната цитоплазма в розово червено;. Този реагент се използва с Гимза разтвор. Той е за оцветяване на различни видове клетки в намазки от кръв и костен мозък.

За да оцените резултатите винаги помнете два фактора: pH на водата за промиване и буфера за разреждане имат a силно влияние върху крайната цветова диаграма; интензитетът на оцветяването може да варира в зависимост от времето на диференциране. Кат.№ Опаковка

05-12002 500 мл
05-12002/L 1 л
05-12002E 2,5 л


Kит Дане е метод за демонстрация върху тъканни срези на прекератин, кератин и муцин. Особено показан при кожни патологии.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 40 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Цил Нилсен е интегриран метод за доказване на патогенна микобактерия (по-специално Koch’s bacillus и Hansen’s bacillus) в хистологични тъканни срези, натривка от слюнка или културална натривка.

Брой тестове 100;

Времетраене на процедурата- 50 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение :15-25º С


Кит Вайгерт Вангезон е метод за оцветяване на еластични влакна,съединителна тъкан,колаген и ядра, особено подходящ за съдова патология.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 1 час и 20 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Вайгерд се препоръчва се за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна, както и в съдова патология.

Брой тестове -100;

Времетраене на процедурата– 60 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Вон Коса е метод за оцветяване на калциеви йони в хистологични срези.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 1 час и 25 минути;

Годност на продукта-1 годинa;

Температура на съхранение : 2-8º С


Kит Ван Гезон Трихром -Препоръчва се за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна.
Брой тестове-100
Времетраене на процедурата- 35 минути
Годност на продукта- 2 години
Температура на съхранение- 15-25º С


Кит ПАСМ (Silver Methenamine P.A.S.M.) се препоръчва за визуализация на фини аргирофилни елементи и мукополизахариди (базални мембрани, мицети, бактерии и др.) в тъканни препарати. Особенно подходящ за диференциране ( разглеждане) базалната мембрана при бъбречна биопсия.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 1 час и 15 минути;

Годност на продукта-1 годинa;

Температура на съхранение : 2-8º С


К ит ПTАХ (P.T.A.H. – Phosphotungstic acid hematoxylin) е метод който първоначално е бил използван за оцветяване на невроглия, но понастоящем се прилага основно за различаването на гладки от набраздени мускулни влакна, тъй като оцветява изотропните ивици на скелтномускулните миофибрили. Методът се препоръчва и за визуализация на фибрин. За oцветяване на меланинов пигмент.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата – 13 минути+overnight;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Перлс е метод за доказване и визуализация на реакционоспособни железни йони в тъканни срези и за кръвни костно-мозъчни натривки. За показване на реактивно фери желязо в тъканни срезове (метод 1) и за хематология и цитология (метод 2).

Брой тестове –72;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит ПАС (Periodic Acid Schiff) се препоръчва се за визуализация на нормални и патологични тъканни компоненти характеризиращи се с наличието на съседни хидроксилни или амино-хидроксилни групи при хистологични срези и в хематология и цитология.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 50 минути;

Годност на продукта-1 годинa;

Температура на съхранение : 2-8º С


Кит Ойл ред е препоръчителен метод за визуализиране на липиди в 5 µm замразени срези. Фиксация: препоръчва се използването на 10% неутрален формалин или фиксатор Бейкър, с цел поддържане на фосфолипидите.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 25 минути;

Годност на продукта-2 година;

Температура на съхранение :15-25º С


Кит Орсеин е метод за визуализация на еластични влакна в хистологични срези. Препоръчва се за съдова патология.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 30 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Муцикармин e препоръчителен метод за оцветяване на епителна киселина мукополизахариди (муцини) в хистологичен разрез. Използването на Муцикарминът има ниско ниво на специфичност: наистина, като цяло муцини от фибробластите се оцветяват слабо.
Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 50 минути;

Годност на продукта-1 години;

Температура на съхранение: 15-25º С


Кит Май Грунвалд Гимза бърз e метод за диференцирано оцветяване на формени кръвни елементи. Може да се употребява и за оцветяване на други видове натривки, чиято методика на изготвяне включва изсушаване на въздух (седиментни натривки и пункционни аспирати).

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 20 секунди;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение: 15-25º С


Кит Май Грунвалд Гимза за натривки e метод за диференцирано оцветяване на формени кръвни елементи. за диференциране на типове клетки и за разкриване на паразити в кръвни натривки, морфологични детайли в тъкан на далака, тъкан на лимфни възли и костен мозък, за да се демонстрира гранулиране на бактерии, рикетсии и мастни клетки в храчки и органични аспирати. Особено се препоръчва за откриване на Trichomonas във вагинални намазки.Може да се употребява и за оцветяване на други видове натривки, чиято методика на изготвяне включва изсушаване на въздух (седиментни натривки и пункционни аспирати).

Брой тестове –50;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение: 15-25º С


Кит Масон Tрихром Голднер e препоръчителен метод за съединителни тъкани. За визуализиране на гамети, ядра, неврони, невроглия, колаген, еластин, вътреклетъчни филаменти, негативно оцветяване на апарат на Годжи.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение: 15-25º С


Кит Масон трихром е препоръчителен метод за съединителни тъкани. За визуализиране на гамети, ядра, неврони, невроглия, колаген, еластин, вътреклетъчни филаменти, негативно оцветяване на апарат на Годжи. Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение: 15-25º С


Масон фонтана кит е за oцветяване на меланинов пигмент.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата-45 минути+overnight;

Годност на продукта-1 години;

Температура на съхранение : 2-8º С


Кит Малори трихром е препоръчителен метод за съединителни тъкани: за визуализиране на колаген, ретикулум, хрущяли, кости, амилоиди.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата-20 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Конго ред Highman се препоръчва се за визуализация на амилоид в хистологични срези.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Сребърна Импрегнация е метод за визуализация на еластични влакна в хистологични срези. Препоръчва се за съдова патология.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 35 минути;

Годност на продукта-1 година;

Температура на съхранение : 2-8º С


Кит Грокот се препоръчва за визуализация на микози в хистологични срези.

Брой тестове –120;

Времетраене на процедурата- 1 час и 50 минути;

Годност на продукта-1 годинa;

Температура на съхранение : 2-8º С


Кит Гримелиус се препоръчва се за визуализация на невроендокринни гранули в хистологични срези.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 3 часа 35 минути;

Годност на продукта-1 година;

Температура на съхранение :2-8º С;

Допълнително оборудване :мерителен цилидър, кювета за оцветяване на препарати от 50мл. , термостат.


Кит ГРАМ е метод за разграничаване на Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии в
хистологични разрези, намазки и тъкани.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 40 минути;

Годност на продукта-2 година;

Температура на съхранение :15-25º С;


Кит Гимза за хеликобактер пилори е за визуализиране бактерията на Helicobacter pylori в тъканни срези на стомашната биопсия. Качественият и количествен състав на оцветяващата смес и внимателната диференциация позволяват да се идентифицират бактериите в подредена повърхност.

Брой тестове –75;

Времетраене на процедурата- 60 минути;

Годност на продукта- 2 години;
Температура на съхранение –15-25º С


Кит Гомори е за визуализиране на еластични влакна, бета клетки на панкреаса, гранули на мастни клетки, муцин, аргентафинови гранули и акрозоми от сперматозоиди.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 1 час и 15 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение :15-25º С


Кит Ван Гезон се препоръчва за съединителна тъкан и по-специално за диференциране на колагенни влакна от други съединително-тъканни влакна.

Брой тестове: 100;

Времетраене на процедурата: 35 минути;

Годност на продукта: 2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Кит Азан трихром е препоръчителен метод за съединителни тъкани, особено за онагледяване на мускулни влакна, колаген, ретикулум, бъбречна гломерулна строма, еритроцити и ядрения хроматин в хистологичните срези.

Брой тестове: 100;

Времетраене на процедурата: 1 час и 40 минути;

Годност на продукта: 2 години;

Температура на съхранение :15-25º С


Кит Алциан Йелоу Толуидин Блу е метод за хеликобактер пилори. Комбиниран метод за доказване и диференциация на Хеликобактер пилори и епителни муцини, в гастро -тъканни срези под 5 µм.

Брой тестове –100;

Времетраене на процедурата- 25 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение :15-25º С


Кит Алциан блу ПАС кит е комбиниран метод за доказване и диференциация на кисели муцини, неутрални муцини и карбохидрати в тъканни срези.

Брой тестовe: 100;

Времетраене на процедурата: 1 час и 25 минути;

Годност на продукта: 1 година;

Температура на съхранение: 2-8º С


Кит Алциан блу e метод за доказване и диференциация на кисели мукополизахариди в тъканни срези. Алциевите багрила принадлежат към купрофталоцианиновата група; те свързват полианиони на киселинни мукополизахариди чрез физиологични връзки.
При този метод разтвор на натриев тетраборат трансформира багрилото в син пигмент Monastral, който е неразтворим и следователно може да бъде допълнително манипулиран, без да се разпространява в тъканта (Alcian blue-PAS). Алциан синьо реагира с полианиони, чиито компоненти са серни и карбоксилни радикали (фосфатните радикали на нуклеиновите киселини не реагират). В резултат на това се оцветяват само кисели муцини.

Брой тестове -100;

Времетраене на процедурата -50 минути;

Годност на продукта-2 години;

Температура на съхранение : 15-25º С


Пикрофуксин ВанГизон – Отличен за диференциране на колаген от съединителни влакна

Кат.№          Опаковка
05-B10012         150 мл.
05-M10012/L   500 мл.
05-10012/L       1 л.


Папаниколау стаин ЕА50 е реактив за оцветяване на гинекологични проби ( цитонамазки), цитология на урина, проби от тънкоиглена биопсия, храчки и бронхиални промивки, които да се изследват чрез оптична микроскопия.
Приложение: Цитоплазмено оцветяване за кератинизирани клетки по метода на Папаниколау.
За изпълнението на метода на оцветяване е необходимо използването на реагенти Папаниколау Харис хематоксилин и Папаниколау EA50.
Принцип: Високо селективно синьо ядрено оцветяване, хематоксилин на Харис, се комбинира с полихромна смес EA50, a фино цитоплазмено оцветяване, което диференцира цианофилните клетки от еозинофилните. Последната съставка е OG6 разтвор, който оцветява кератинизирани елементи.

Кат.№          Опаковка
05-12019           500 мл.
05-12019/L            1    л.
05-12019E             2,5 л.


Папаниколау стаин OG6 е реактив за оцветяване на гинекологични проби ( цитонамазки), цитология на урина, проби от тънкоиглена биопсия, храчки и бронхиални промивки, които да се изследват чрез оптична микроскопия.
Приложение: Цитоплазмено оцветяване за кератинизирани клетки по метода на Папаниколау.
За изпълнението на метода на оцветяване е необходимо използването на реагенти Папаниколау Харис хематоксилин и Папаниколау EA50.
Принцип: Високо селективно синьо ядрено оцветяване, хематоксилин на Харис, се комбинира с полихромна смес EA50, a фино цитоплазмено оцветяване, което диференцира цианофилните клетки от еозинофилните. Последната съставка е OG6 разтвор, който оцветява кератинизирани елементи.

Кат.№              Опаковка
05-12013                    500 мл.
05-12013/L                     1   л.
05-12013E                     2,5 л.


Папаниколау Харис Хематоксилин е оцветяване на ядрата по метода на Папаниколау.
За изпълнението на метода на оцветяване е необходимо използването на реактиви Папаниколау стаин EA50 и Папаниколау OG6.
Принцип: Високо селективно синьо ядрено оцветяване, хематоксилин на Харис, се комбинира с полихромна смес EA50, a фино цитоплазмено оцветяване, което диференцира цианофилните клетки от еозинофилните. Последната съставка е OG6 разтвор, който оцветява кератинизирани елементи.

Кат.№                    Опаковка
05-12011                    500 мл.
05-12011/L                     1    л.
05-12011E                      2,5 л.


Гимза е готов за работа разтвор за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия. Разтворът на Гимза е комплекс, състоящ се от метиленов син хлорид, еозин-метиленово синьо и лазур II еозинат, подобрява интензивността на ядреното оцветяване и способността да се показва селективно клетъчно структури.
За да оцените резултатите винаги помнете два фактора: pH на водата за промиване и буфера за разреждане имат a силно влияние върху крайната цветова диаграма; интензитетът на оцветяването може да варира в зависимост от времето на диференциране.

Кат.№                Опаковка
05-12005                     500 мл.
05-12005/L                      1   л.
05-12005E                      2,5 л.


Еозин 1% воден р-ор е готов за работа разтвор за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия. Реагент за оцветяване на цитоплазмата. Еозинът е киселинно багрило, което взаимодейства с цитоплазмените протеини, богати на основни аминокиселини, за да образува сложен червено-розов брилянт. Кат.№                    Опаковка
05-10002                         500 мл.
05-10002/L                          1    л.
05-10002E                           2,5 л.


Хематоксилин Джил ІІІ е разтвор за хистология цитохистологични проби за оптична микроскопия; оцветяващ разтвор за ядрено оцветяване на тъканни срези, фиксирани във формалин и включени в парафин. Това е много концентриран хематоксилин, който позволява интензивно ядрено оцветяване за кратко време. Подходящ за оцветяване на срези, изрязани с криостат при интраоперативна диагностика.

Кат.№                         Опаковка
05-M06015                           500 мл.
05-06015/L                                 1   л.
05-06015E                                 2,5 л.


Хематоксилин Джил ІІ е разтвор за цитология и цитохистологични проби за оптична микроскопия. Приложение: Ядрено оцветяване за хистология и за оцветяване по Папаниколау

Кат.№                           Опаковка
05-M06014                             500 мл.
05-06014/L                                   1   л.
05-06014E                                   2,5 л.


Хематоксилин Харис -Разтвор за хистология за приготвяне на цитохистологични проби за оптична микроскопия.

Приложение: оцветяващ разтвор за ядра.

Кат.№                    Опаковка
05-M06004              500 мл.
05-06004/L                    1   л.
05-06004E                    2,5 л.


Хематоксилин Майер е разтвор за цитология и хистология. Оцветяващ разтвор за ядрено оцветяване на тъканни срези, фиксирани във формалин и вградени в парафин.

Кат.№               Опаковка
05-M06002                500 мл.
05-06002/L                    1    л.
05-06002E                     2,5 л.

Navigation

Quickview

Close

Categories