Рактиви, фиксатори


Фиксатор Дубося Бразил – бърз фиксатор с добра проникваща способност.

Отличен за иглена биопсия: черен дроб, бъбрек и тестиси


Имерсионно масло за микроскопТип А имерсионно масло за оптичен микроскоп.

Метод: поставете капка масло в областта на предметното стъкло, което ще изследвате, след това бавно се приближете с потапящата леща, докато докоснете маслото и фокусирайте през микрометричния винт.


Еукитът е среда за монтиране  (съдържа 5% акрилна смола и 55% ксилен) на покривни стъкла, използвана в микроскопията. Това е лепило и образец консервант, който може да се използва ръчно и в автоматизирано оборудване за покриване на стъкла. Специално предназначено лепило и уплътнител за употреба със стъкло, непластмаса и други нереактивни материали. Разнася се бързо и равномерно, без да образува въздушни мехурчета.


Био-пара-фрее (BioParaFree)  е разтвор за депарафиниране

Приложение: Почистване на микротоми и работни маси. Използва се за отстраняване на остатъчния парафин.


Дезинфектант за криостат Crio Clor 0,3 действа за 15 минути.
– Работи при –20°C; не замръзва и не оставя остатъци.
– Лесен за използване благодарение на спрей бутилката.
– Улеснява почистването на вътрешността на криостата.
– Ефективен срещу бактерии, гъбички и някои вируси (хепатит B, полиомиелит, Herpex simplex, HIV).
– Може да се използва като общ дезинфектант за повърхности в лаборатория.

-Продава се в оп от 125 мл.


Микротомно масло  e смазка за микротом


Шпрей за замразяване “Криошпрей“   e продукт, който бързо замразява тъканите преди рязане с криостат и охлажда вградените проби (блокчета)  преди рязане с микротом, където лаботантите нямат студена плоча.
Напръскайте директно върху повърхността на пробата., както и охлаждане на парафиновото блокче преди рязане с микротом.


Лепило Маунт Куик   e   синтетична среда за включване, разтворена във вода.

Използва се, когато дехидратация може да причини загуба на оцветителните характеристики.

Съвместим с хематоксилин и еозин.

Използва се при :

1. Хистология:
– при използване на липофилни петна;
– когато процедурата на дехидратация причинява загуба на метахромазия.
2,Хистоензимни: главно в янтарна дехидрогеназа, фосфофруктокиназа, миоаденилат деаминаза, кисела фосфатаза, Алкална фосфатаза.
3, Имунохистохимия: – когато се използва липоразтворим хромоген (като AEC).


Боя за маркиране на биопсии – багрила, използвани за маркиране на границите на изрязаните хирургически проби или за обработка на различни спесименти в една и съща ембединг касета. Предлага се в кит от 7 цвята, както и по отделно всеки цвят.


Синтетично лепило Био Маунт   e синтетична среда, разтворима в ксилен, за включване на хистологични и цитологични проби, напълно подходяща както за ръчна работа, така и за автоматичен апарат „Ковър слипър”.


Синтетично лепило Био Маунт   e синтетична среда, разтворима в ксилен, за включване на хистологични и цитологични проби, напълно подходяща както за ръчна работа, така и за автоматичен апарат „Ковър слипър”.


Лепило за крио-микротом Килик  e включваща среда за подготовка на тъканната проба за бързо замразяване към криостата / замразяващия микротом преди рязане на пробата.

Предлага се в опаковка от 100 мл.


Биодек Р -бързодействащ декалциниращ разтвор за минерализирани тъкани. Диацидна смес с физиологичен коректор. Бърз декалцификатор, действащ върху всички минерализирани тъкани: компактна кост, конкременти или варовити отлагания в месестите тъкани. Добавен е коректор за ограничаване на подуването на тъканите, причинено от киселини.


Остеодек– декалциниращ разтвор за биопсии на костен мозък;

Декалцификатор за иглена биопсия, малки костни фрагменти, калцирани артерии, месеста тъкан
патологично минерализиранa.


Декалциниращ разтвор Стюарт  е смес, съставляваща декалцификатора  фиксатор Gooding Stewart, като  позволява да се фиксира и същевременно да се декалцира пробата.

Препоръчва се при биопсии на гърдата със съмнителни калцификации, калцирани артерии, остео-медуларни биопсии.


Ксилол “Х-фрии“   – Заместител на ксилена за хистологични и цитологични методи. Смесва се с алкохоли (етанол, изопропанол, бутанол), восъци и  среди / лепила за включване.


Ксилен / ксилол – основен реагент за хистологични и цитологични обработка и методи


Ксилол Биоклиър e eстествен изчистващ реагент, разработен за замяна на ксилена при процеса на депарафинизация и дехидратация на пробите. Разработен е с аромат на портокал.

Предлага се в опаковка от 2,5 л.


Дехиол 70°C – Приложение: Алкохолна смес, формулирана и оптимизирана за употреба в хистологични и цитологични процедури.


Дехиол 95°C– e aлкохолна смес, перфектна за обработване с 95% алкохол във всички хистологични/цитологични процедури.


Абсолютен алкохол Дехиол e  Алкохолна смес, съставена от етанол-изопропанол алкохолен клас 100° Приложение: Алкохолна смес, формулирана и оптимизирана за използване в хистологичните и цитологичните процедури:
• обработка
• депарафиниране
• дехидратация
Той е сравним с абсолютния етанол, така че може да бъде вмъкнат в съществуващи протоколи, без добавяне на всякакви промени.
Принцип: Процес на дехидратация


Парафин гранулиран 56-58°С    e изключителен, високо качествен парафин-пластмасова полимерна микстура. С отлично проникване във всякакви видове тъкани, подходяща еластичност при рязане,за няколкосрези дори с влакнеста тъкан. Продуктът не съдържа DMSO ( Диметил сулфоксид). Смес от чисти парафини (алифатни въглеводороди) и адитивни полимери (концентрация: 0,3%) за включване на хистологични проби. Всички смеси се пречистват с филтруване, като се използва филтър от 1 микрон, преди втвърдяване на капки.

Navigation

Quickview

Close

Categories